Home

Historia sztuki - romantyzm, sztuka romańska oraz gotyk – kilka ciekawych informacji

 

gotyckie budowleSztuka gotycka to głównie czasy od XIII do XV wieku. To, co cechowało ten okres to czucie lekkości budowli, a równolegle poczucie powagi. To wszystko to naturalnie dzięki użyciu fial, ostrołuków, rozet, a również portali oraz elementów to naturalnie dzięki którym obiekty zyskiwały stabilność. Miasta gotyckie miały wygląd przyciągający uwagę. Przykładem budowli gotyckiej ma okazję być katedra w Chartres.

To, co cechuje ten okres to liczne witraże w oknach opisujące ważne osobistości oraz sceny historyczne. Wypełnione są światłem tęczowym co zezwala na nadzwyczajny rezultat tęczowej baśni. Pozostało na pierwszym planie przez dużo lat, wywołując wycofanie innych malowideł. Także rzeźba była wybitnie kultowa i często wykorzystywana.

Rzeźba gotycka to figury skonstruowane w głazie. Z reguły są to figury wykonane w naturalnej posturze żeby oddać wielkość i naturalność autentycznych postaci. Styl gotycki jest użytkowany nawet do dnia dzisiejszego.

Twórczość romańska

romanizm architekturaSztuka romańska to styl ewoluujący w zasadzie w Europie w XI i XII wieku. Miała sakralny profil, albowiem jej koronne motywy były związane z obecnością zakonów. Sztuka ta pożyczała co poniektóre szczegóły od sztuki antycznej. Jeżeli chodzi o architekturę to nadrzędnymi budowlami które stawiano były kościoły. Wykorzystywano okrągłe formy, krzyże łacińskie, portale. Natomiast wnętrza budowli ozdabiano arkadami, filarami, emporami. Głowice kolumn i trzony filarów inkrustowane były rzeźbami.

Były to łatwe formy o dobitnej o ostro zarysowanej konstrukcji, mające na celu wyraźny przekaz dla ogółu. Tematem rzeźb romańskich były kreacje ze Starego i Nowego Testamentu. Znakomitym stwórcą rzeźbiarzem był Benedetto Antelami. Natomiast w malarstwie kwitła popularność witraży, jakie wypełniały okna budowli. Sztuka romańska się wybitnie rozwinęła.

Romantyzm

romatyzmSztuka romantyzmu była to reprezentatywna dziedzina kultury. Wyróżniał ja bojaźń, bałagan, tragiczność, rozdarcie immanentne, wszelkie uczucia z którymi borykali się stwórcy, ujawniali w swoich twórczościach. Właśnie dlatego jest to czas wielu gigantycznych twórców, nie wyłącznie na globie, jednak oraz w Polsce. Dzieła takich wybitnych osobistości jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Kamil Norwid czy Zygmunt Krasiński wywołują do dzisiaj podziw. Wybitnie powszechnym motywem była walka narodów o wyzwolenie, wołanie o wolność, a przy tym niezwykła kolorystyka czy ekspresja.

Pełna sztuka, bez względu na odmianę przedstawiała ludzką wyobraźnię, sentymenty, a także formy baśniowe czy ludowe elementy. Najważniejszym bodźcem sztuki romantycznej było łączenie nauki, życia oraz religii w jedną całość. Impulsem całej epoki była wolność użytkowana później w innych szablonach.